‘Mannen willen graag dat je hen vertrouwt’

In de auto ging opeens een lampje branden. Zij schrikt. Dat is laatst ook eens gebeurd en toen moest ze direct naar de garage! Ze pakt haar mobiel, wil de garage gaan bellen, maar belt toch eerst haar man maar. Ze vertelt hem wat ze ziet, en na een paar tellen zegt hij laconiek dat het niets bijzonders is. Ze twijfelt en werpt op dat het toén ook iets moeilijks was. Hij legt haar wat gehaast het verschil uit met toen. Ze weet dat hij weinig tijd heeft nu, maar ook dat hij heel precies is. Dat laatste waardeert ze heel erg in hem en doet haar besluiten om hem serieus te nemen. Ook al antwoordt hij haar haastig, en is hij kort van stof, vertrouwt ze hem en hangt op. Ze herinnert zich hun gesprek van vorige maand waarin naar voren kwam dat hij (mannen dus) pas echt gelukkig wordt wanneer zij hem vertrouwt, en dat geldt ook in de kleine dingen. Zou dit ook voor andere mannen gelden? Ze praat erover met vriendinnen en het klopt redelijk tot goed!

‘Vrouwen kunnen het niet vaak genoeg horen’

Op een ochtend ging hij weg en zei tegen twaalf uur weer thuis te zijn voor de lunch. Om half één was hij en nog niet en om kwart voor één ook niet. De avond ervoor was hij boven gaan zitten in zijn werkkamer en kwam maar niet naar beneden. Zij was moe door haar werk, het boodschappen doen, koken en had daarna geen zin in hem gehad toen ze eindelijk naar bed gingen. Ze had met hem willen praten, over hun relatie maar daar had hij geen zin in. Het spookt almaar door haar hoofd of hij nog wel van haar houdt en omdat hij nu nog steeds niet thuis is, wordt ze emotioneel en de alarmbellen rinkelen. Eindelijk hoort ze de sleutel in het slot en als hij zegt nog even een gezellig gesprekje onderweg te hebben ., springt ze uit haar vel. ‘Houd je nog wel van mij?’, vraagt ze boos. Hij begrijpt er niets van. Hoe komt ze erbij, natuurlijk houdt hij van haar. Hij mag toch best even praten met anderen. ‘s Avonds trekt hij een wijnfles open en komt het gesprek opgang en begrijpt hij langzaam dat ze bang was over hen twéé.

Diep in de meeste vrouwen schuilt een altijd sluimerende onzekerheid of hun man wel van hen houdt. Ze kunnen het niet vaak genoeg horen!

Locatie Mariënkroon

Marienkroon-1De poort van Mariapoli Mariënkroon, een project van Focolare, staat altijd open en dat geldt zeker voor het park op het landgoed van Mariënkroon. Het conferentie- en vormingscentrum Mariapoli Mariënkroon is een plaats voor relatie- en sociale vorming gericht op verbinding en eenheid. Focolare sluit bijna naadloos aan op het erfgoed van de paters, is kerkelijk goedgekeurd, is geen sekte, maar het spirituele beleven is meer van deze tijd. Van oudsher is Mariënkroon, ook wel bekend als ‘Heerlijkheid Onsenoort’, een terrein vol van cultuurhistorische en archeologische waarde al 25 eeuwen lang.

marienkroonEen stukje geschiedenis

“Het waren de gebouwen, het waren de paters, het was de gastvrijheid, het was de ontdekking dat ieder hoekje, iedere boom iets te vertellen had. Zelfs iedere passant die op het terrein komt, heeft een verbindingslijntje met de gebouwen, met de bewoners of met de reeds gestorvenen die op het kerkhof begraven liggen. Als je niet oppast kun je wegdromen en de gebeurtenissen op heerlijkheid Onsenoort weer tot leven laten komen of je kunt je wanen binnen de muren van een slotklooster.

marienkroon winter‘Ingepakt kasteel’

Tot 2007 wist niemand dat er in de ijzertijd (ca 500 voor Christus) al activiteiten op dit stuk land waren. Misschien was er wel een ijzertijdnederzetting op deze locatie. En dat we op het terrein een ‘ingepakt’ kasteel hebben, waren we allemaal alweer vergeten. Hardnekkig sprak men over een gesloopt kasteel, maar nu weten we wel beter. En wie weet nog van het openluchtspel in 1947 met totaal 6000 bezoekers? Ook de grafvondsten hebben iets te vertellen. Aan de flessen te zien, mogen we ervan uitgaan dat Mattheus Hoeufft (1647-1720) graag wijn dronk. Misschien dat koning-stadhouder Willem III daarom enkele keren op kasteel Onsenoort is geweest. Door de paters Cisterciënzers en de Heemkundekring zijn grote delen van de locale geschiedenis van heerlijkheid Onsenoort en abdij Mariënkroon bekend geworden, maar we mogen niet verwachten dat het terrein en de gebouwen al haar geheimen zullen prijsgeven.”

focolare internationaalVoor gezonde maatschappij

“Vanuit haar centrum op de locatie Mariënkroon, waar de christelijke liefde de basis van alles moet zijn, wil de Focolare beweging als één van de nieuwe christelijke bewegingen haar activiteiten en initiatieven ten dienste van kerk en maatschappij aanbieden. Hiertoe biedt zij vormingscursussen en faciliteiten aan voor onder andere echtparen en gezinnen, jongeren, ouderen, leken, priesters en religieuzen, mensen uit diverse beroepskaders. Daarmee wil zij mensen toerusten zich in te zetten voor een gezonde en sociale samenleving, met oog voor de diepere waarden.” Tot zover uit ‘25 Eeuwen in vogelvlucht’ door Antoon van der Burcht.
Loop eens binnen en maak kennis. De koffie staat altijd klaar!

Samen stil worden

abdijpadEen oase van rust is het park rondom Mariënkroon.  Een plek om los te kunnen komen van de dagelijkse drukte en de vele prikkels. Een uitstekende plek om stil te worden, rustig te mijmeren tijdens de wandelingen door het park en nieuwe inspiratie op te doen. Gewoon genieten!

 

‘Zij wil emotionele betrokkenheid voelen’

In de eerste jaren van hun huwelijk hadden hij en zij gemerkt dat samen leven veel meer is dan samen in een huis wonen. Het ‘huis’ moet gebouwd worden in liefde, en dat leer je ook door de verschillen in elkaar te ontdekken, zeker in geval van emoties. Er gebeurt van alles in de ander, maar zij zag alleen dat hij zich terugtrok bij hun problemen en geen enkele emotionele reactie vertoonde. Mannen zijn zo, dacht ze dan weer denkend aan haar broers. In stilte was hij dan bezig om oplossingen te zoeken en kwam daar later dan op terug. Voor haar was zijn verstandelijke reactie op haar probleem een afwijzing op haar zelf. ‘Ik lijk er niet toe te doen voor jou’, kwam er dan eindelijk uit. Gevoelens had hij toch ook, want hij was heel gevoelig naar de kinderen toe en dat had haar lichtelijk verbaasd. Ze begon langzaamaan te leren en vertelde hem hoe hard zij het juist op zulke kritieke momenten nodig had dat hij zijn arm om haar heen deed! Zij voelde zich dan weer veilig en dan kwam de rest ook wel.

Een goede voorbereiding bij de start van je huwelijk of voor onderweg

romantiek jij+ik=wijVerliefdheid is fantastisch en alles lijkt zinvol. Samen zijn, zonder woorden, voelt als een droom waar jij en ik in elkaar overvloeien. De verliefde gaat ervan uit dat de ander hetzelfde denkt, voelt en doet. Maar verliefdheid is niet blijvend, waardoor je het zicht op de ‘uitgestippelde weg’ kwijt bent. Een werkelijke relatie ontstaat pas nadat jij en ik niet bang meer zijn voor onze verschillen. Als je samen onderweg durft te zijn, komt er plaats voor een wij-zijn.

Een relatiecursus ‘jij+ik=wij’ voor een goede start!

Eéns in je huwelijksleven, bij de start of na een paar jaar van onderweg zijn! Doe een cursus ‘jij+ik=wij’. Met hart en ziel stilstaan bij de ander-jijzelf-ons is een goede voorbereiding op een gezond en gelukkig huwelijksleven. Het samen doen van een relatiecursus met veel basisaspecten over ‘hoe liefhebben’ kan veel ellende in de toekomst voorkomen. Doe het vooral in goede tijden waardoor groeien veel minder moeite kost.

Liefhebben is dé kracht in een relatie

Het huwelijksleven is een weg van liefhebben en liefhebben is te leren. Misschien gaat het goed tussen jullie, maar wil je toch een paar dingen verbeteren. Of voel je dat jullie werk alles opeist en wil je meer focus leggen op aandacht voor elkaar.

Eerst volgende ‘jij+ik=wij’ Relatiecursus

Zaterdag 11 maart 2017 deel 1
Zaterdag 8 april 2017 deel 2
Zaterdag 13 mei 2017 deel 3
Of in overleg op 5-7 avonden.

Folders en posters Parochie

Wil je in de parochie deze huwelijksvoorbereiding en huwelijkscursus ‘jij+ik=wij’ onder de aandacht brengen? Vraag onze folders en posters aan en we sturen die zo snel mogelijk toe. Mail naar: info@relatiecursus.nu.

‘Zij vindt emotionele zekerheid belangrijker’

Hij was bezig met zijn promotieonderzoek. Het boekje schrijven kostte hem veel tijd, maar het idee dat het hem meer financiële zekerheid zou geven, hield hem op de been. Elke avond ‘sloot’ hij zichzelf op in zijn werkkamertje en had nauwelijks tijd voor koffie. Zij waardeerde dat hij zo hard werkte en toch veel zorg had voor hun gezin, maar mistte zijn aandacht. Ze voelde zich steeds meer alleen, ook al woonden ze samen in één huis en ze samen het bed deelden. “Nabijheid is me niet genoeg, en een vast inkomen is van latere zorg”, verzekerde ze hem toen hij haar vroeg wat ze nodig had en wat haar gelukkig maakte. “Ik wil er toe doen voor jou”, bracht ze er timide uit. Na een lang gesprek werd hem duidelijk wat ze precies bedoelde. “Voor mij is ‘ons’ belangrijk, weten dat ík en de kinderen vóór jouw werk komen. Dat geeft mij zekerheid en gevoel van veiligheid, en financiële problemen kunnen we dan ook wel aan.” Hij werd stil, zijn ogen waren geopend door haar kijk op het leven, en het feit dat voor haar emotionele verbondenheid belangrijker was dan financiële, maar hij had wel wat extra tijd nodig om dit echt goed tot zich door te laten dringen!

‘Hij heeft ruimte nodig om bij te komen’

Hij had zijn jas nog aan en pakte meteen zijn emmertje om zijn fietskleding uit te spoelen. Keek ondertussen naar zijn post en zocht in de krant zijn lievelingsrubriek, waarna de scheurkalender aan de beurt kwam! Hij heeft tijd nodig om los te komen van zijn drukke baan en zijn gedachten te ordenen. In de eerste jaren van hun huwelijk als hij niets tegen haar zei bij thuiskomst, dacht zij van alles, maar zelden het goede. Ze reageerde emotioneel en zag alles negatief door zijn houding. Hij leek in niets op de liefhebbende en romantische echtgenoot die zij zich voorstelde. Ook begrijpen dat hij graag samen eropuit trekt, samen met haar dingen doet, samen ontspant! Het is voor hem, en voor veel mannen, de ultieme vorm van romantiek! En hem die ruimte gunnen bij thuiskomst, gaat dan als vanzelf!

‘Zij voelde zijn liefde’

Sparen is ín, dus waarom niet eens een paar dagen de stortingen bijhouden? Zo gebeurde het haar op een keer dat haar man vroeg, wat zij graag wilde dat hij voor haar deed deze week. “Misschien kun je de juiste verfpot klaarzetten en een kwast, dan verf ik morgen rustig dat stukje vloer“, was haar antwoord al vrij snel. Zij zou al enkele jaren dit klusje klaren, vind het ook leuk, maar het kwam er maar niet van. Een uur later kwam zij achter de telefoon vandaan, en wat zag haar oog? Hij zat op zijn knieën met veel plezier en deed, nog meer dan zijzelf van plan was, haar uitgestelde werkje! W.F.Harley beschrijft in zijn boek: ‘Wat wil hij, Wat wil zij?’ over de liefdesbank die nooit sluit. “De vraag of twee mensen bij elkaar passen, heeft meestal niets te maken met een mysterieus optelsommetje van eigenschappen. Wel met de bereidheid en de vaardigheden die u hebt voor het vervullen van andermans behoeften.” “Iedereen heeft een Liefdesbank”, zo schrijft Harley en hij gelooft dat dit figuurlijk gesproken, waar is, en dat er een storting volgt op de bank wanneer je na een ontmoeting een prettig gevoel overhoudt. “In mijn Liefdesbank-systeem is elke korting of opname een bepaalde hoeveelheid liefdeseenheden waard.” Interessant om hiermee rekening te houden in het contact met je partner. Het krediet van haar man op haar Liefdesbank was flink gestegen na deze!

Weekend voor echtparen

Misschien willen jullie de rust van de vakantie nog even samen vasthouden. Ontmoeting-for-2 in Thorn 9-11/00

Helaas wordt dit weekend uitgesteld om gezondheidsredenen.

uitnodiging weekend gezinnen Thorn 2016

Je kunt het gevoel hebben dat alles steeds sneller gaat. De vakantie is voorbij en de versnelling valt nu juist op. We moeten ons de hele tijd aanpassen aan veranderende trends voor leefstijl, mode en voeding, nieuwe technologieën en voortdurende veranderingen. Dit kan ons doen vervreemden van elkaar 
en onze wortels. In rust kijken naar hoe je samen als echtpaar leeft, tegen je beperkingen aankijkt en daar blij mee kunt zijn. Gelovig stilstaan bij het feit dat het aardse leven niet oneindig is en dat je dankbaarheid kunt ontwikkelen voor het leven wat je nu samen hebt. In het programma zijn 4 workshops opgenomen, rustmomenten, wandelingen en tijd voor elkaar.
Het weekend van 9-11 september in Thorn biedt veel kansen.

‘Door kind is onze relatie verbeterd’

Een kind is afhankelijk van jou. Je geeft het te eten als het honger heeft ook al is het midden in de nacht en bleef je liever slapen. Je pakt je baby op als het huilt en geeft het een schone luier ook al zat je net zo lekker op de bank naar je lievelingsserie te kijken.Je beantwoordt haar glimlach of gekir wanneer ze jouw aandacht probeert te krijgen terwijl je aan het koken bent. Je probeert steeds te begrijpen waaraan het kind nu behoefte heeft, want het kan zelf nog niets zeggen.

Kinderen opvoeden, hoe klein ze ook zijn, vraagt om volwassen gedrag hebben we beiden gemerkt. Je bent voortdurend bezig met liefde geven in plaats van ontvangen. ‘Ik kan dus beter maar niet alles van mijn partner verwachten, maar zelf als eerste beginnen met liefde geven’, dacht ik steeds vaker op stressvolle momenten. Ook mijn partner steeg steeds vaker boven zichzelf uit wanneer hij de kleine zorgzaam en zonder haast in bad deed, en haar mondje vol stopte met warme pap op de toch wel vroege zaterdagochtend. Als je ons zou vragen of onze relatie op een hoger peil is gekomen sinds we kinderen hebben, dan zeggen we alle twee volmondig: ‘ja’!