Nieuwe jij+ik=wij najaar 2017

Een huwelijksrelatie is een weg van liefhebben. Maar hoe is het om een tijdje getrouwd te zijn? Misschien gaat het wel goed tussen jullie, maar wil je toch een paar dingen verbeteren. Of voel je dat jullie een beetje uit elkaar zijn gegroeid en wil je meer focus leggen op aandacht voor elkaar. Liefhebben is te leren. Empathie (jij), autonomie (ik) en wederkerigheid (wij) zijn de pijlers van de jij+ik=wij relatiecursus en maken dat liefhebben meer concreet wordt. Beseffen dat liefde van twee kanten komt, doet je meer eenheid en vreugde ervaren. flyer

• De kosten voor de cursus ‘jij+ik=wij’ bedragen € 195,- voor twee
• De cursusdagen zijn op zaterdag 23 september, 14 oktober en 11 november 2017 (alle dagen 9:00-17:00 uur)
• Wat krijg je: 3 zaterdagen cursus, relatiecursusbox met 12 cursuscahiers en natuurlijk koffie, thee, lekkers en lunch
• De cursussen vinden plaats op de prachtige locatie Mariënkroon, Abdijlaan 14a, 5253 VP Nieuwkuijk.
• Meer info: Mobiel: +31 6 1285 6071 E-mail: info@relatiecursus.nu

Locatie Mariënkroon

Marienkroon-1De poort van Mariapoli Mariënkroon, een project van Focolare, staat altijd open en dat geldt zeker voor het park op het landgoed van Mariënkroon. Het conferentie- en vormingscentrum Mariapoli Mariënkroon is een plaats voor relatie- en sociale vorming gericht op verbinding en eenheid. Focolare sluit bijna naadloos aan op het erfgoed van de paters, is kerkelijk goedgekeurd, is geen sekte, maar het spirituele beleven is meer van deze tijd. Van oudsher is Mariënkroon, ook wel bekend als ‘Heerlijkheid Onsenoort’, een terrein vol van cultuurhistorische en archeologische waarde al 25 eeuwen lang.

marienkroonEen stukje geschiedenis

“Het waren de gebouwen, het waren de paters, het was de gastvrijheid, het was de ontdekking dat ieder hoekje, iedere boom iets te vertellen had. Zelfs iedere passant die op het terrein komt, heeft een verbindingslijntje met de gebouwen, met de bewoners of met de reeds gestorvenen die op het kerkhof begraven liggen. Als je niet oppast kun je wegdromen en de gebeurtenissen op heerlijkheid Onsenoort weer tot leven laten komen of je kunt je wanen binnen de muren van een slotklooster.

marienkroon winter‘Ingepakt kasteel’

Tot 2007 wist niemand dat er in de ijzertijd (ca 500 voor Christus) al activiteiten op dit stuk land waren. Misschien was er wel een ijzertijdnederzetting op deze locatie. En dat we op het terrein een ‘ingepakt’ kasteel hebben, waren we allemaal alweer vergeten. Hardnekkig sprak men over een gesloopt kasteel, maar nu weten we wel beter. En wie weet nog van het openluchtspel in 1947 met totaal 6000 bezoekers? Ook de grafvondsten hebben iets te vertellen. Aan de flessen te zien, mogen we ervan uitgaan dat Mattheus Hoeufft (1647-1720) graag wijn dronk. Misschien dat koning-stadhouder Willem III daarom enkele keren op kasteel Onsenoort is geweest. Door de paters Cisterciënzers en de Heemkundekring zijn grote delen van de locale geschiedenis van heerlijkheid Onsenoort en abdij Mariënkroon bekend geworden, maar we mogen niet verwachten dat het terrein en de gebouwen al haar geheimen zullen prijsgeven.”

focolare internationaalVoor gezonde maatschappij

“Vanuit haar centrum op de locatie Mariënkroon, waar de christelijke liefde de basis van alles moet zijn, wil de Focolare beweging als één van de nieuwe christelijke bewegingen haar activiteiten en initiatieven ten dienste van kerk en maatschappij aanbieden. Hiertoe biedt zij vormingscursussen en faciliteiten aan voor onder andere echtparen en gezinnen, jongeren, ouderen, leken, priesters en religieuzen, mensen uit diverse beroepskaders. Daarmee wil zij mensen toerusten zich in te zetten voor een gezonde en sociale samenleving, met oog voor de diepere waarden.” Tot zover uit ‘25 Eeuwen in vogelvlucht’ door Antoon van der Burcht.
Loop eens binnen en maak kennis. De koffie staat altijd klaar!

Samen stil worden

abdijpadEen oase van rust is het park rondom Mariënkroon.  Een plek om los te kunnen komen van de dagelijkse drukte en de vele prikkels. Een uitstekende plek om stil te worden, rustig te mijmeren tijdens de wandelingen door het park en nieuwe inspiratie op te doen. Gewoon genieten!

 

Een goede voorbereiding bij de start van je huwelijk of voor onderweg

romantiek jij+ik=wijVerliefdheid is fantastisch en alles lijkt zinvol. Samen zijn, zonder woorden, voelt als een droom waar jij en ik in elkaar overvloeien. De verliefde gaat ervan uit dat de ander hetzelfde denkt, voelt en doet. Maar verliefdheid is niet blijvend, waardoor je het zicht op de ‘uitgestippelde weg’ kwijt bent. Een werkelijke relatie ontstaat pas nadat jij en ik niet bang meer zijn voor onze verschillen. Als je samen onderweg durft te zijn, komt er plaats voor een wij-zijn.

Een relatiecursus ‘jij+ik=wij’ voor een goede start!

Eéns in je huwelijksleven, bij de start of na een paar jaar van onderweg zijn! Doe een cursus ‘jij+ik=wij’. Met hart en ziel stilstaan bij de ander-jijzelf-ons is een goede voorbereiding op een gezond en gelukkig huwelijksleven. Het samen doen van een relatiecursus met veel basisaspecten over ‘hoe liefhebben’ kan veel ellende in de toekomst voorkomen. Doe het vooral in goede tijden waardoor groeien veel minder moeite kost.

Liefhebben is dé kracht in een relatie

Het huwelijksleven is een weg van liefhebben en liefhebben is te leren. Misschien gaat het goed tussen jullie, maar wil je toch een paar dingen verbeteren. Of voel je dat jullie werk alles opeist en wil je meer focus leggen op aandacht voor elkaar.

Eerst volgende ‘jij+ik=wij’ Relatiecursus

Zaterdag 11 maart 2017 deel 1
Zaterdag 8 april 2017 deel 2
Zaterdag 13 mei 2017 deel 3
Of in overleg op 5-7 avonden.

Folders en posters Parochie

Wil je in de parochie deze huwelijksvoorbereiding en huwelijkscursus ‘jij+ik=wij’ onder de aandacht brengen? Vraag onze folders en posters aan en we sturen die zo snel mogelijk toe. Mail naar: info@relatiecursus.nu.

‘Relatiebox 2016’ speciale prijs tijdens Marriage Week

relatiebox 2016 jij+ik=wijDe Relatiebox jij+ik=wij 2016 is te koop voor cursisten. Zij die de ‘jij+ik=wij duo training’ reeds hebben gedaan kunnen de Relatiebox kopen voor de ‘speciale Marriage Week prijs’ van € 50 tijdens de Relatie-Studie-Dag op 13 februari a.s.

Inhoud ‘Relatiebox jij+ik=wij 2016’

De Relatiebox jij+ik=wij 2016 bevat 12 werkschriften met teksten, opdrachten, relatietips, ervaringen, relatiekleurplaten en recepten for2. Alles in een eigentijdse prachtige Hema-koffer.

Cursisten kunnen deze Relatiebox 2016 ook alvast bestellen.

Relatie educatie?

relatiecursus.nuDe scholen zijn weer begonnen, vele cursussen en trainingen op de werkvloer ook, maar hoeveel aandacht is er voor relatie educatie?

Waar willen jullie samen zijn over vijf jaar? Wat vinden jij en je partner echt belangrijk?

De kinderen, je baan, samen, het huis, je hobby’s, je vrienden, echt alles kan een plek hebben in je dagelijks leven. Tijdens de duotraining praten we daarover met de deelnemers. En er is ruimte voor het maken van een plan van aanpak  voor jezelf en voor samen. Het is goed om achter jullie keuzes te staan, dat geeft kracht waardoor je het vol kunt houden. Als jullie vrede hebben, dan voelen jullie kinderen dat óók. Tijd voor educatie, ook in je relatie!

Zin om te starten? Neem contact met ons op.

Tip: Geef je partner een duotraining cadeau!