Reactie deelnemers

Reacties deelnemers:

cursisten“Wederzijdse liefde is waar het in een relatie om draait, liefde van twee kanten. Dus niet alleen van mij, en ook niet teveel. Dit zijn we ons bewust geworden en gaan waarderen. Liefhebben kun je leren!”

“We hebben leren praten over onze onenigheden i.p.v. ze te vermijden.”

“We hebben meer balans gevonden in ons leven samen. Er is meer ruimte voor onszelf, maar ook voor samen.”

“We kunnen beter samenwerken. We praten nu over wat voor steun we van elkaar verwachten zonder dat dit steeds spanning oplevert.”

“We hebben beter leren luisteren naar elkaar, waardoor ik me weer ‘speciaal’ voel voor hem.”

“We hebben weer vertrouwen in elkaar en een warmere band. We hopen dat we dit vast kunnen houden, want het heeft ons een bredere kijk op ons leven samen gegeven.”

“Onze verwachtingen van het huwelijk en dus van elkaar waren veel te hoog en onrealistisch. We hebben meer acceptatie voor elkaars behoeften, verschillen en gevoelens gekregen en daardoor meer begrip voor elkaar. “

“Meer bewustzijn van waar ikzelf verantwoordelijk voor ben in onze relatie, waardoor ik minder afwachtend ben. Mijn inzet doet er toe. We zijn meer een team.”

“De knop van de liefde staat weer AAN. We kunnen weer verder met elkaar en gaan niet uit elkaar!”

“De prettige en open sfeer tijdens de cursusdagen met de vele ervaringsvoorbeelden hebben ons gesteund en de moed gegeven om door te gaan op onze huwelijksreis.”

“Alles vraagt onderhoud, ook een huwelijksrelatie. Je zet een kast in elkaar, maar later moet je de schroeven nog weer eens aandraaien, of wat olie op de scharnieren doen. Zo is het ook in je huwelijk. Het blijft niet vanzelf goed gaan, je moet aandacht voor elkaar hebben en samen eens goed kijken hoe alles gaat. Dat doe je op deze cursus!”